Mu Dheidhinn

Bidh Aimsir.info a’ toirt thugaibh am fiosrachadh as ùire mun aimsir ge bith càite a bheil sibh.

Taing

Dark Sky airson an API air a bheil Aimsir.info steidheachadh.

Skycons airson na h-iomhaighean.

Weather Icons airson na mìon-ìomhaighean.

Cuir Fios

Ma tha sibh airson fios a chur thugam ‘s urrainn dhuibh gam lorg air Twitter: @MacMhicheil.