Cuideachadh

Thoir an aire: Chaidh Dark Sky a cheannach le Apple air an 31mh dhen Mhàrt 2020 agus chaidh ainmeachadh gum bi iad a’ dùnadh an API aig Dark Sky (air a bheil Aimsir.info stèidhichte) aig dèireadh 2021.

Ùrachadh: Chaidh ainmeachadh san Ògmhios 2021 nach tèid an API a dùnadh a-nis gu dèireadh 2022.

1d den Ghiblean 2023: Chaidh an API Dark Sky a dhùnadh le Apple an-dè ‘s mar sin tha mi air Aimsir.scot a ghluasad gus an API aig Pirate Weather.

Cèistean Cumanta

Mar a chuireas tu comharra-lìn ris an sgrìn-dhachaigh agad (iOS)

Mar a chuireas tu comharra-lìn ris an sgrìn-dhachaigh agad (Android)

Prìobhaideachd